Повеќе од 20 години, БЦС е главен доставувач на услуги за организациите низ Македонија. Врската меѓу БЦС и организациите е изградена преку посветеноста на БЦС да обезбеди највисок квалитет на ИТ производи, решенија и услуги и сето тоа по најповолни цени.

Доколку сакате да ја надградите ефикасноста на Вашата организација со користењето на ИТ технологиите, БЦС ги има следните решенија и услуги за Вас:

 • ИТ набавки
 • Одржување на хардвер
 • Дизајн и развој на мрежата
 • Решенија за баркод
 • Евиденција на работно време и контрола на пристап
 • Видео надзор
 • Регулирање на чекање во ред
 • Принтање на идентификациони картички за вработените на лице место
 • Идентификациони картички за посетители и картички за контрола на пристап
 • Картички за лојалност
 • Членски картички
 • Припејд картички

Со БЦС знаете дека добивате сигурни производи, решенија, услуги, високо квалитетен потрошен материјал, софтвер кој е лесен за користење и спремни услуги за оддржување.

Корпоративен пазар