Решенијата за видео надзор се направени за целите на различни видови индустрии. Ние нудиме високо квалитетни аналогни и интернет базирани видео камери и системи за дигитално видео снимање. Нашите решенија се особено корисни кај објектите, корпорациите и институциите за производство, како и кај малите и средни претпријатија. Нашите решенија се прилагодуваат на сите пазари низ целосната поддршка на пред и пост продажбата.

Повеќе

Видео Надзор