ФИНАНСИСКИ ПАЗАР

БЦС веќе долго време им помага на финансиските институции да ја прифатат новата технологија.

Повеќе

КОРПОРАТИВЕН ПАЗАР

Повеќе од 20 години, БЦС е главен доставувач на услуги за организациите низ Македонија.

Повеќе

ВЛАДИН ПАЗАР

БЦС ги снабдува владините институции со ИТ системи, решенија и услуги.

Повеќе

 Giga-Tms has released the TR4050 time and attendance terminal, the latest addition to its Proxdata  family of time recorders. The TR4050 supports fingerprint identification/authentication of up 1,900 fingerprint profiles.It offers fast fingerprint identification of less than 1 second under the 1:N matching mode.