Si ekspertë për infrastrukturë it, bcs i kupton teknologjitë më të reja dhe se si të njëjtat ndikojnë mbi biznesin tuaj. Me ndryshimet e sotme të shpejta në mjedisin e biznesit, më e shpeshtë është që në mënyrë ekonomike dhe në mënyrë kohore më efikase të shfrytëzohet dija e këshilltarëve tanë për planifikim dhe zhvillim të projekteve për infrastrukturë. Përveç sistemeve it, ne kemi edhe dije të përparuar për infrastrukturat rrjetëzore, sigurinë, rrejtet jo kabllore, kalimin dhe rutimin, video mbikëqyrjen, kontrollin e qasjes, barkodin, numërimin dhe klasifikimin të parave etj.

Leggi Tutto

Sherbime konsultuese