Zgjidhjet për video mbikëqyrje janë të bëra për qëllimet e llojeve të ndryshme të industrisë. Ne ofrojmë video kamera analoge të bazuara në internet me kualitet të lartë dhe sisteme për inxhizim video dixhital. Zgjidhjet tona janë veçanërisht të dobishme tek objektet, korporatat dhe institucionet për prodhim, si edhe tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Zgjidhjet tona u përshtaten të gjitha tregjeve në të gjithë mbështetjen para dhe pas shitjes.

Leggi Tutto

VIDEO MBIKËQYRJE