Më shumë se 20 vjet, BCS është furnizues kryesor i shërbimeve për organizatat nëpër Maqedoni. Lidhja midis BCS dhe organizatat është e ndërtuar nëpërmjet përkushtimit të BCS për të siguruar kualitet më të lartë të prodhimeve IT, zgjidhjeve dhe shërbimeve dhe e gjithë kjo sipas çmimeve më të favorshme.

Përderisa dëshironi ta përmirësoni efikasitetin e organizatës Tuaj me përdorimin e teknologjisë IT, BCS i ka zgjidhjet dhe shërbimet e mëtejshme për Ju:

 • Prokurime IT
 • Mirëmbajtje të harduerit
 • Dizajn dhe zhvillim të rrjetit
 • Zgjidhje për barkod
 • Evidencë të kohës së punës dhe kontrolli i qasjes
 • Mbikëqyrje video
 • Rregullim të pritjes në rradhë
 • Printim të kartave të identifikimit për të punësuarit në vend
 • Karta identifikuese për vizitorë dhe karta për kontroll të qasjes
 • Karta për besnikëri
 • Karta anëtarësimi
 • Karta me parapagese

Me BCS e dini se fitoni prodhime të sigurta, zgjidhje, shërbime, material konsumues me kualitet të lartë, softuer që është i lehtë për përdorim dhe shërbime të gatshme për shërbime për mirëmbajtje.

Tregu Korporativ