Me më shumë se dy dekada përvojë me prodhues me renome, bcs siguron shërbime për sistem integrimi tek kompani që kanë nevojë për sistem të ri it, sistem rrjetësor ose përmirësim ose zgjerim të sistemve të tyre ekzistuese it ose sisteme rrjetësore. Kjo përfshin dizajn dhe zbatim të shërbimeve të integruara që mund të jenë të përshtatura dhe të rregulluara ndaj kërkesave të vetme të klientit.

Pas përfundimit të projektit për sistem integrimi mund të vazhdojmë me dhënie të shërbimeve të tjera të klientëve tanë, si për shembull, mirëmbajtje, mbështetje dhe përmirësime të harduerit dhe softuerit rrjetësor, me çmim që do të jetë i kontraktuar në mënyrë të ndërsjelltë, në varësi nga madhësia dhe koha që janë të nevojshme për kryerje të punës së nevojshme. Shërbimet për mirëmbajtje që ua ofrojmë klientëve tanë e zbulojnë mirëmbajtjen e largët dhe mirëmbajtjen që është në vend.

Siç është rasti për cilido shërbim të ofruar nga ana e bcs, proceset dhe procedurat që përdoren për aktivitetet e sistemit integrues të realizuar nga teknikët tanë janë vazhdimisht të përparuara dhe çdo vit u bëhet auditim si pjesë nga kërkesa për certifikatën tonë: iso 9001:2008.

Leggi Tutto

Sherbime per sistem integrimi