Specs & Version
- 915 model:
- 225(L) x 320(W) x 170(H) mm 8.5 Kgs.
- max 2400 cpm
- coin diameter 14~34mm - 9 coin memory

- 916 model:
- 320(L) x 265(W) x 375(H) mm 11Kgs

 

PËR NE

Kompania bcs është themeluar në vitin 1992 nga të punësuarit të mëparshëm në përfaqësinë maqedonase të el bull hn. 

Lexo më shumë